[27068174]

Czy Ci przeminę przezroczyście,
jak liście...
A może jednak po mnie trochę zostanie...?
http://www.youtube.com/watch?v=SrijKMUyn0U

(komentarze wyłączone)