Burza nad Bydgoszczą

Burza nad Bydgoszczą

Księga Hioba 36:27-33
Bóg wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu,
28. Którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi.
29. Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki, grzmoty w jego namiocie?
30. Oto On roztacza wokoło siebie mgłę i okrywa głębiny morskie.
31. Tak przez nie sądzi ludy, daje też pokarm w obfitości.
32. W swoich dłoniach kryje błyskawicę i każe jej trafić w cel.
33. Obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości.