INSPIRATION - Chrześcijanie w kolorach Indii

INSPIRATION - Chrześcijanie w kolorach Indii

Chrześcijanie z Indii, prześladowani za wiarę, przyjeżdżają do Bydgoszczy, aby pokazać nam ich głęboką i żywą więź z Jezusem. Jak to się stało, że potrafią poświęcić własne życie? Taniec, muzyka i kolory Indii.
Przyjdź, zobacz, porozmawiaj.

P I Ą T E K - 14.05.2010

14:30 - 16:30 - ul. Mostowa / ul. Gdańska / Plac Wolności
18:00 - ul. Czerwonego Krzyża 46

S O B O T A - 15.05.2010

14:30 - 16:30 - ul. Mostowa / ul. Gdańska / Plac Wolności
18:00 - ul. Janikowska 19