Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 5

Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 5

Ps. 96:1-13
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!
2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!
3. Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!
4. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.
5. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa.
6. Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego.
7. Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc!
8. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!
9. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne
13. Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.