Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 16

Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 16

Ps. 9:12-21
12. Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego!
13. Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich.
14. Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci,
15. Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim.
16. Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich,
17. Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela.
18. Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga.
19. Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki.
20. Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody!
21. Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela.