Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 15

Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 15

Ps. 33:1-8
1. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
2. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
3. Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
4. Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
5. On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.
6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
7. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
8. Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!