Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 14

Kościół Chrześcijan Baptystów w Zduńskiej Woli 14

Ps. 98:1-9
1. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.
2. Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.
3. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.
4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się, cieszcie się i grajcie!
5. Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!
6. Na trąbach i głośnych rogach, Grajcie przed Królem, Panem!
7. Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy!
8. Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem
9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.