Juliański Nowy Rok

Juliański Nowy Rok

W piątek 14 stycznia rozpoczął się 2022 rok według kalendarza juliańskiego, używanego przy ustalaniu dat większości świąt religijnych wiernych obrządków wschodnich, przede wszystkim w Kościele prawosławnym i przez grekokatolików.