***

***

Jeśli Ktoś mówi o Tobie coś złego,
to dlatego, że o sobie nie może
powiedzieć nic dobrego.