... czeka łąka, czeka las...

... czeka łąka, czeka las...

Łąki Gąsiorowskie koło Starych Jabłonek

(komentarze wyłączone)