Panorama Szczecina

Panorama Szczecina

Zrobione z wieży Zamku Książąt Pomorskich.