był początek Maja

był początek Maja

stoję na Ornaku -2 stopnie w cieniu :P, a w Zakopcu 21 stopni.