przygotowanie do drogi

przygotowanie do drogi

montaż ożaglowania z kuzynkim (czerwona koszulka) na łódce Omega.
Niesulice rok 2006