Drzwi cesarza Justyniana w Klasztorze Św. Katarzyny, Synaj, Egyp

Drzwi cesarza Justyniana w Klasztorze Św. Katarzyny, Synaj, Egyp

więcej zdjęć znajdziecie na www.egiptdreamland.com