Grób Nabu Saleh, droga do Klasztoru Św. katarzyny, Synaj, Egypt

Grób Nabu Saleh, droga do Klasztoru Św. katarzyny, Synaj, Egypt

więcej zdjęć znajdziecie na www.egiptdreamland.com