W Kaplicy Św. Tryfona, groby dostojników kościelnych, Synaj, Egy

W Kaplicy Św. Tryfona, groby dostojników kościelnych, Synaj, Egy

zapraszam na www.egiptdreamland.com