...i dobrze że byłem na brzegu..

...i dobrze że byłem na brzegu..