Wycieczka- Litwa, Suwlaszczyzna, Podlasie - czerwiec 2007

Wycieczka- Litwa, Suwlaszczyzna, Podlasie - czerwiec 2007

Dolina Czarnej Hańczy