Duży borowik, ale już miał w sobie konsumentów.

Duży borowik, ale już miał w sobie konsumentów.