8. Ziutek był tak prężny, że Zenkowi opadło....

8. Ziutek był tak prężny, że Zenkowi opadło....