Tallinn

Tallinn

tam w rzece jest lód - mimo BARDZO dodatniej temperatrury