stacja Białowieża Towarowa

stacja Białowieża Towarowa

oczywista oczywistość ognisko na peronie..