***

***

Drzewo nie zna własnej nędzy.
http://youtu.be/1Rob4O0uLus