Największym błędem jest...

Największym błędem jest...

... udawanie, że to co boli jest nam obojętne..