Wnętrze ED74-004 (2 klasa)

Wnętrze ED74-004 (2 klasa)

Wnętrze ED74-004 (PKP Intercity zakład południowy w Krakowie, w czasie wykonywania zdjęcia PKP Przewozy Regionalne zakład w Łodzi.