Wnętrze 27WE-004 (404)

Wnętrze 27WE-004 (404)

Wnętrze 27WE-004 (404) (Szybka Kolej Miejska w Warszawie).