Wnętrze 27WE-001 (401)

Wnętrze 27WE-001 (401)

Wnętrze 27WE-001 (Szybka Kolej Miejska w Warszawie).