181 061-3+S200-301

181 061-3+S200-301

01.09.2016. Wrocław Brochów. Skoda wraz z Trzmielem wjeżdżają na stację na czele węglarek.