mazurka

mazurka 2011-09-23

Szkoda lata a jak pomyślę,że po jesieni będzie zima to mam gęsią skórkę,jednak człowiek szczęśliwy powinien umieć cieszyć się z tego co ma.Pozdrawiam i wielu pogodnych dni życzę tej jesieni.

dankach

dankach 2011-09-23

Ja też.....a masz w tym swoim lesie grzyby???????????

alicja2

alicja2 2011-09-23

Oj tak masz rację sama przyjemność chodzić po lesie.....tam można się i wyciszyć i zrelaksować....piękne zdjęcie...:))))

fotodon

fotodon 2011-09-23

...ano to idziemy w las
Dzisiaj zapuka³ do mego okna las,
by³ spocony i dr¿¹cy, powiedzia³ ¿e
szuka schronienia przed ludŸmi.

fotodon

fotodon 2011-09-23

„Ostatni dziêcio³
który wierzy³ do koñca
i w niemalowane odpukiwa³
dawno odfrun¹³
ludzie
wyrabiaj¹ papier albo krzy¿e
tylko œwiêty Franciszek
przychodzi tu czasami
aby za³amywaæ rêce
bo có¿ z jego kazania
bez ptaków i drzew”

Edward Przebieracz Karczowisko

dodaj komentarz

kolejne >