Zegar słoneczny, Łazienki 2007 r.

Zegar słoneczny, Łazienki 2007 r.