Asia..w kręgu ....

Asia..w kręgu ....

W parku z którego nas wygoniono bo żekomo straszyłysmy ptaki..