36WEa-013

36WEa-013

Czarnodrzwiowy nowy krótki Impuls Kolei Dolnośląskich.

Wrocław Główny, 6 lutego 2015