wejście na zaporę w Solinie

wejście na zaporę w Solinie