ST44-1227

ST44-1227

Ze składem żwiru przejeżdża przez stację w Augustowie.

09.06.2021