Mój wnuk juz taki duży

Mój wnuk juz taki duży

Tak jak cała Polska żyła piłką tak samo i Aluś