Br 101 006-5 DB InterCity.

Br 101 006-5 DB InterCity.

Pomiędzy posterunkiem odstępowym Benninghausen i stacją Lippstadt.
Na linii KBS numer 430.
Data i Godzina 27.04.2018 / 10:36

dodane na fotoforum: