Br 101 138-6 DB Fernvekehr

Br 101 138-6 DB Fernvekehr

Zdjęcie z dnia 21.04.2019
Na szlaku pomiędzy stacją Gesecke a stacją Saltzkotten.
Na linii KBS nr.430
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )