Br 644 514 DB Regio jako RE57 do stacji Winterberg

Br 644 514 DB Regio jako RE57 do stacji Winterberg

Zdjęcie z dnia 03.06.2019
Stacja Neheim-Hüsten
Na linii KBS nr.435
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )