Br 185 170-8 DB Cargo

Br 185 170-8 DB Cargo

Zdjęcie z dnia 03.06.2019
Na szlaku pomiędzy stacją Soest.
a przystankiem osobowym Westönnen na linii KBS 431
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )