E6ACTa-016 CargoUnit dla ČD Cargo Poland.( USIA )

E6ACTa-016 CargoUnit dla ČD Cargo Poland.( USIA )

Zdjęcie z dnia 05.06.2022
91 51 3 160 442-2 Pl-ID. DRAGON2
Na szlaku pomiędzy stacją Kuźnia Raciborska a podg Turze.