Warszawa

Warszawa

pom. A.Mickiewicza - wzniesiony w setną rocznice ur. A.M., zniszczony wczasie wojny, zrekonstuowany 1950r