Wędrówki po Śląsku

Wędrówki po Śląsku

Planetarium w W.P.K. i W. Chorzów -Maj 2004r