Wędrówki po Śląsku

Wędrówki po Śląsku

Katowice KWK."Wujek" pom. na pamiątkę pomordowanych górników.