Kraków 99r

Kraków 99r

Widok z wieży z dzwonem Zygmunta