Świętochłowice

Świętochłowice

Świę-ce Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. Jana Chrzciciela