Świętochłowice

Świętochłowice

róg ul.Katowickiej i Wojska Polskiego