Świętochłowice

Świętochłowice

ul.Katowicka, róg Żołnierskiej