K-ce dalej z lotu ... samolotu.

K-ce dalej z lotu ... samolotu.

Szopienice- Borki : wieża cisnień