K-ce dalej z lotu ... samolotu.

K-ce dalej z lotu ... samolotu.

Bazylika w Panewnikach -2