K-ce dalej z lotu ..... samolotu.

K-ce dalej z lotu ..... samolotu.

Kostuchna